KASULIK TEADA

 1. Tehnilised nõudmised täislamellist ning sõrmjätkatud liimkilbile

 2. Puidu kuivamine 

 3. Lamell / liimpuit 

 4. Tihumeetri ja puidukulu tabelid  

 5. Termotöödeldud puit

  1. Termotöötlus 
  2. Termopuidu omadused 
  3. Termopuidu töötlus
  4. Kinnitamine ja liimimine 
  5. Pinnatöötlus 
  6. Tooteklassid ja kasutamine 
  7. Terrassilaud - Termopuit (mänd, kuusk)
 6. Puit ja puitmaterjalid - Autor Ando Roos, Materjaliõpetus I osa

  1. Eesmärgid
  2. Puu ehitus
   1. Tüvi
   2. Puutüve jämenemine
   3. Vadelike transport tüves
  3. Tüve ehitus
   1. Puu kolm põhisuunda
   2. Miks on oluline teada puidu põhisuundasid?
  4. Puidu rakuline ehitus 
   1. Raku areng ja kujunemine
   2. Muutused puidurakkudes
   3. Puidu keemiline koostis
   4. Okaspuu ja lehtpuu ehitus 
    1. Okaspuud
    2. Lehtpuud
  5. Puuliigid 
   1. Kodumaised puuliigid
   2. Kodumaised okaspuud
   3. Kodumaised kõvad lehtpuud
   4. Kodumaised lehtpuud
   5. Võõramaised puuliigid
  6. Puidu füüsilised omadused
   1. Puidu väised omadused
    1. Puidu värvus
    2. Läige, tekstuur, lõhn
    3. Puidu tekstuur
    4. Puidu lõhn
    5. Puidu niiskus
    6. Niiskusega seotud kujumuutused
    7. Puidu tihedus
   2. Puidu soojusomadused
    1. Soojusjuhtivus
    2. Soojusmahtuvus
   3. Puidu akustilisi omadusi
   4. Puidu elektrilised omadused
   5. Puidu teisi omadusi
    1. Mürgisus
    2. Korrosioon
  7. Puidu mehaanilised omadused
  8. Puidu tugevus
  9. Kõvadus, elastsus
  10. (allikas: furnitureindustry.ee)
printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:13
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Saarest terrassilauad | Termopuit (mänd, kuusk) | Täislamellist liimkilp | Lehis / Lehise omadused | Liimpuittalad | Saare plank | Kütteväärtus | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Liimkilp | Tihumeetrite tabel | Sõrmjätkatud liimkilp | Tammepuidust liimkilp | Kasepuidust liimkilp | Tamme plank | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Liimpuit kandetalad | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Lehisest terassilauad | Kase plank | Kasepuit / kasepuidu omadused | Saarepuidust liimkilp
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa