Puidu kuivamine

Puidu kuivamine

Paljud inimesed arvavad, et puitmaterjal elab edasi ka pärast laudadeks saagimist, kuna puit paisub võib tõmbub kokku ning kõverdub ja praguneb. Tegelikult on kõverdumise ja väändumise põhjuseks puidu niiskusesisalduse muutumine, sest puit sisaldab alati mõnevõrra niiskust ning on võimeline kuivama või ümbritsevast keskonnast niiskust imama. Pärast puu langetamist vastutavad metsatööline, saetööstus ja puutöömeister selle eest, kuidas puit kuivab või kuivatatakse, nii et see võimalikult vähe praguneks, kõmmelduks või väänduks.

Kokkukuivamisprotsent

Puidu kuivamisel tõmbub puitmaterjal tugevasti kokku. Kogu puitmaterjali ulatuses toimub selle laiuse ja paksuse vähenemine, kuigi erineval määral. See, et palgiotstes on rohkem pragusid, on tingitud osaliselt sellest, et puidurakud tõmbuvad rohkem kokku aastarõngaste sihis (tangentsiaalsuunas) kui rõngastega ristisuunas (radiaalsuunas). Seepärast on väga oluline palgi lahtisaagimise meetod.

Tavaliste puiduliikide kahanemine

Mõnede tavalisemate puiduliikide kahanemine (%) toorest seisundist absoluutkuivani (0%).
Allikas: USA Metsatööstustoodete labor ( USFPL)

PUITMATERJAL RADIAALNE TANGENTSIAALNE
Jalakas 4,2 7,2
Kask 6,3 8,6
Kuusk 4,3 7,5
Lehis 4,5 9,1
Lepp (must) 4,4 6,3
Mänd (lääne) 4,1 7,4
Pöök 5,5 11,9
Saar (valge) 4,9 7,8
Tamm (punane) 4 8,6
Tamm (valge) 5,6 10,5
Tiikpuu 2,2 4
Vaher, mägi- 5 8,4

Puidu kahanemine kuivades

Kahanemine on antud millimeetrites 300 mm laiusele lauale.
Allikas: USA Metsatööstustoodete labor ( USFPL)

Lõppniiskus % Radiaalne kahanemine mm Tangentsiaalne kahanemine mm
25 2,5 3,75
20 5 7,5
15 8,75 12,5
10 10,5 17,5
5 15 21,25

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 13. 11. 2009. 12:11
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Sõrmjätkatud liimkilp | Puidu ja puittoodete eksport | Termopuit (mänd, kuusk) | Saarest terrassilauad | Kütteväärtus | Liimkilp | Saare plank | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Saarepuidust liimkilp | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Kase plank | Lehis / Lehise omadused | thermowood | Liimpuittalad | Tammepuidust liimkilp | Kasepuit / kasepuidu omadused | Tamme plank | Kasepuidust liimkilp | Liimpuit kandetalad | Lehisest terassilauad | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Tihumeetrite tabel
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa