Termotöötlus

[ Termotöödeldud puit ] [ Termotöötlus ] [ Termopuidu omadused ] [ Termopuidu töötlus ] [ Kinnitamine ja liimimine ] [ Pinnatöötlus ]
Tooteklassid ja kasutamine ] [
Terrassilaud ]

Termotöötlus

Termotöödeldud puidu tootmine ThermoWood-meetodil sisaldab järgmisi kolme etappi:

  1. Temperatuuri tõstmine ja puitmaterjali kuivatamine, mille käigus töödeldava puidu temperatuur tõstetakse kiiresti temperatuurini u 100 °C ja seejärel aeglasemalt temperatuurini u 130 °C. Puidu niiskusprotsent langeb nulli lähedale.
  2. Tegelik termotöötlus, mille korral puit kuumutatakse töötlusastmest sõltuvalt temperatuurini 185...230 °C. Ettenähtud temperatuuri hoitakse 2...3 tundi muutumatuna.
  3. Temperatuuri langemine ja niiskuse tasakaalustamine saavutatakse veega pihustamise teel. Puidu niiskusesisaldus tasakaalustatakse tavaliselt 4...7 niiskusprotsendile.

Sõltuvalt puitmaterjali paksusest ja algniiskusest kestab valmistusprotsess tavaliselt 24...60 tundi ja seda optimeeritakse vastavalt puuliigile. Protsessis kasutatakse ainult kõrget temperatuuri ja veeauru ning sellega seoses ei lisata puidule mingeid kemikaale, vt joonist 3.

Joonis 3. Valmistusprotsessi skeem

 

Eespool kirjeldatud protsessi kohaselt toodetud termotöödeldud puidu üldist tooteliigitust, omadusi ja kasutuskohti on käsitletud teemade OmadusedPinnatöötlus, Tooteklassid ja kasutamine all. Lisaks üldisele tooteliigitusele võib puitmaterjali termotöödelda ka ostja ja tootja vahelise kokkuleppe alusel. Sellisel juhul on töötlemisastet võimalik lõplikust kasutuskohast sõltuvalt täpselt optimeerida.

Puu liigid

Materjaliks sobivad peaaegu kõik puuliigid ja töödeldav puit võib olla kas toores või eelkuivatatud. Lisaks on puitmaterjal tavaliselt tervete okstega ja kvaliteediklassidest A või B. Tavalisemateks puuliikideks on okaspuudest mänd ja kuusk ning lehtpuudest kask ja haab.

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:58
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Liimpuit kandetalad | Lehisest terassilauad | Saarepuit / omadused | Sõrmjätkatud liimkilp | Kasepuit / kasepuidu omadused | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Kase plank | Liimkilp | Kasepakk / Nõuded kasepakule | thermowood | Termopuit (mänd, kuusk) | Puidu ja puittoodete eksport | Saarepuidust liimkilp | Tihumeetrite tabel | Tammepuidust liimkilp | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Tamme plank | Lehis / Lehise omadused | Kasepuidust liimkilp | Saare plank | Saarest terrassilauad | Kütteväärtus
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa