Termopuidu omadused

[ Termotöödeldud puit ] [ Termotöötlus ] [ Termopuidu omadused ] [ Termopuidu töötlus ] [ Kinnitamine ja liimimine ] [ Pinnatöötlus ]
Tooteklassid ja kasutamine ] [
Terrassilaud ]

Termopuidu omadused

Termotöötlus muudab püsivalt puidu teatud keemilisi ja füüsikalisi omadusi. Kõige nähtavamaks muutuseks on puidu värvitooni tumenemine, mille intensiivsus varieerub puuliigist ja protsessi temperatuurist sõltuvalt tunduvalt. Alljärgnevalt on lühidalt käsitletud termotöötluse mõju puidu põhilistele omadustele.

Tihedus, tugevus ja kõvadus

Termotöötlus vähendab teatud määral puidu tihedust, mille tagajärjel puit muutub veidi kergemaks. Ühtlasi vähenevad vastavalt ka tugevusomadused. Paindetugevus väheneb töötlustemperatuuride tagajärjel tavaliselt 5…20%. Seevastu survetugevusele ei avalda termotöötlus praktiliselt üldse mõju. Lõike- ja lõhestustugevused vähenevad mõningal määral. Eespool nimetatud põhjustel ei soovitata termotöödeldud puitu kasutada kandetarindites. Termotöötluse tagajärjel puidu kõvadus veidi suureneb, ehkki muutus on üsna väike. Seda tasub siiski võtta arvesse seoses töötlusmeetoditega.

Tasakaaluniiskus, veeimavus ja mõõtmete püsivus

Termotöötlus vähendab puidu tasakaaluniiskust võrreldes töötlemata puiduga peaaegu poole võrra. Ühtlasi aeglustub ka puidu veeimavus eelkõige otspindadel. Seega paraneb termotöödeldud puidu mõõtmete püsivus ja niiskuse varieerumisest tingitud mõõtmete muutumised on väiksemad kui töötlemata puitmaterjalil.

Ilmastiku- ja mädanikukindlus

Eespool nimetatud tasakaaluniiskuse vähenemine parandab ka termotöödeldud puidu vastupidavust ilmastikust tingitud koormusele ja seenkahjustuste toimele. Välistingimustes kasutatava termotöödeldud puidu niiskusesisaldus on võrreldes töötlemata puiduga umbes poole väiksem. Samuti on ultraviolettkiirguse puitu lagundav mõju termotöödeldud puidule väiksem kui töötlemata puidule. Teisalt pleegitab ultraviolettkiirgus ka termotöödeldud puidu värvitooni.

Praktilised kogemused näitavad, et Thermo-D klassi termotöödeldud puitu võib pinnasega kokkupuutes kasutada kohtades, kus puidult ei nõuta tarinduslikku tugevust ja kus on tagatud vee äravool maapinnast (nt liiva- ja kruusapinnased).

Joonis 4. Sisevoodrina kasutatav termotöödeldud puit

 

Tulepüsivusomadused ja soojusjuhtivus

Oma tulepüsivusomadustelt ei erine termotöödeldud puit oluliselt töötlemata puitmaterjalist. Selle tuletundlikkuse klass on D-s2,d2 nagu puidul üldiselt. Võrreldes töötlemata puiduga vähendab termotöötlus puidu soojusjuhtivust. Termotöödeldud puidu keskmine soojusjuhtivus (λ10) on 0,099 W/(mK).

Muud omadused

Termotöötluse tagajärjel omandab puitmaterjal kerge suitsulõhna meenutava lõhna, mis aja jooksul nõrgeneb. Seda lõhna saab pinnatöötluse teel ära hoida. Termotöödeldud puidust eraldub võrreldes töötlemata puitmaterjaliga selgelt vähem orgaanilisi ühendeid ja uuringud näitavad, et need ei ole ohtlikud.
Kokkuvõte termotöötluse mõjust puidu omadustele on esitatud tabelites 1 ja 2. Tooteliigitust ja kasutuskohti on täpsemalt käsitletud siin.

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 23:00
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Kütteväärtus | Sõrmjätkatud liimkilp | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Liimkilp | Saarest terrassilauad | Saarepuit / omadused | Kase plank | Täislamellist liimkilp | thermowood | Lehis / Lehise omadused | Kasepuidust liimkilp | Kasepuit / kasepuidu omadused | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Saare plank | Tamme plank | Liimpuit kandetalad | Saarepuidust liimkilp | Puidu ja puittoodete eksport | Tihumeetrite tabel
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa