Termopuidu töötlemine

[ Termotöödeldud puit ] [ Termotöötlus ] [ Termopuidu omadused ] [ Termopuidu töötlus ] [ Kinnitamine ja liimimine ] [ Pinnatöötlus ]
Tooteklassid ja kasutamine ] [
Terrassilaud ]

Termopuidu töötlus

Termotöödeldud puitmaterjali saab töödelda tavalisi puidu töötlemiseks ettenähtud meetodeid ja vahendeid kasutades. Termotöötluse tagajärjel vähenevad tunduvalt puidu sisepinged, tänu millele näiteks pikisaetud detailidel ei esine kujumuutusi. Kuna termotöötluse tagajärjel on puit veidi kõvem ja samaaegselt hapram, tuleb lõhenemise vältimiseks hoolitseda selle eest, et töötlemisvahendite terad oleksid heas seisukorras.
Töötlemisel tekkiv tolm on kuivem ja peenema teraga kui töötlemata puitmaterjalil, mistõttu soovitatakse kanda respiraatorit ja töökohal kasutada mehaanilist tolmu äratõmmet.

Saagimine ja hööveldamine

Saagimine ja hööveldamine ei erine eriti töötlemata puitmaterjali vastavatest töötlusviisidest. On soovitatav kasutada tihedamate hammastega ja kõvasulamist hammastega saage. Höövelmasinate seadeväärtused tuleb valida ligikaudu samad, mis kõvade puuliikide korral.

Freesimine ja lihvimine

Termotöödeldud puitmaterjali kõvaduse ja hapruse tõttu esineb puusüü suunaga risti toimuval freesimisel lõhenemisoht freesimise algus- ja lõpufaasis. Lõhenemisohtu saab siiski vähendada, kui freesimisprotsess hoolikalt kavandada ja kasutada kõrge kvaliteediga freesiterasid. Kuna termotöötluse tagajärjel ei sisalda puit vaiku, säilitab lihvpaber vm lihvimisvahend oma tööomadused pikema aja jooksul kui töötlemata puitmaterjali lihvimisel. Teisest küljest on hööveldamise või freesimise teel võimalik saavutada selline pinna kvaliteet, mis lihvimist tingimata ei vajagi.

Tabel 1. Termotöötluse mõju okaspuidu omadustele tooteklasside kaupa

Okaspuud (mänd ja kuusk) Thermo-S Thermo-D
 

töötlemistemperatuur 190 °C

töötlemistemperatuur 212 °C

värvuse tumedus

+ ++

paindetugevus

märgatav muutus puudub

-
mõõtmete püsivus + +
ilmastiku- ja mädanemiskindlus + +

Tabel 2. Termotöötluse mõju lehtpuidu omadustele tooteklasside kaupa

Lehtpuud (kask ja haab) Thermo-S Thermo-D
  töötlemistemperatuur 190°C töötlemistemperatuur 212°C
värvuse tumedus + ++
paindetugevus märgatav muutus puudub -
mõõtmete püsivus + +
ilmastiku- ja mädanemiskindlus märgatav muutus puudub +

+ paraneb või suureneb
++ paraneb või suureneb tunduvalt
- väheneb

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 14. 11. 2009. 18:09
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Saarepuit / omadused | Täislamellist liimkilp | Tamme plank | Kasepuit / kasepuidu omadused | Liimpuittalad | Saare plank | Liimkilp | Kasepuidust liimkilp | Saarest terrassilauad | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Termopuit (mänd, kuusk) | Tihumeetrite tabel | Kütteväärtus | Puidu ja puittoodete eksport | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Lehis / Lehise omadused | thermowood | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Sõrmjätkatud liimkilp | Lehisest terassilauad | Tammepuidust liimkilp | Saarepuidust liimkilp
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa