Tooteklassid ja kasutamine

[ Termotöödeldud puit ] [ Termotöötlus ] [ Termopuidu omadused ] [ Termopuidu töötlus ] [ Kinnitamine ja liimimine ] [ Pinnatöötlus ]
Tooteklassid ja kasutamine ] [
Terrassilaud ]

Tooteklassid ja kasutamine

ThermoWood-protsessi abil töödeldud puit on okas- ja lehtpuude kaupa eraldi termotöötluse astmetel põhinevatesse klassidesse jaotatud. Nii okas- kui lehtpuudel on tooteklasside nimedeks Thermo-S ja Thermo-D. Peale nende põhiklasside võib tootja kasutada oma alamklasse. Põhireegliks on, et klass Thermo-S on ette nähtud siseruumides kasutamiseks ja klass Thermo-D nii siseruumides kui välistingimustes kasutamiseks. Välistingimustes kasutamiseks ettenähtud termotöödeldud puidu suhtes tuleb võtta arvesse, et seda ei ole soovitatav kasutada kohtades, kus puit on pidevalt kokkupuutes veega või märja maaga ja kus puidult nõutakse tarinduslikku tugevust.

Tellimine, tarnimine ja ladustamine

Termotöödeldud puidu tellimisel tuleb märkida vähemalt järgmised andmed:

Termotöödeldud puit tarnitakse tavaliselt pakituna.

Termotöödeldud puidu ladustamine ei erine tavalise töötlemata puidu ladustamisest. Tooteid säilitatakse ilmastiku mõju eest kaitstuna, horisontaalselt ja altpoolt selliselt toestatuna, et puitmaterjal ei väändu ega puuduta maapinda. Enne kasutamist või võimalikku järeltöötlust, näiteks liimimist või pinnatöötlust, tuleb termotöödeldud puidul lasta kohaneda ümbritseva keskkonna tingimustega, et puit saavutaks tootja soovitustele vastava niiskusesisalduse ja temperatuuri.

 Kasutuselt kõrvaldamine

Kuna termotöötlusel ei kasutata kemikaale, ja kui puitmaterjalil ei ole liimi ega pinnatöötlusvahendit, siis ei ole võimalikud jäätmed mürgised ja neid võib käidelda nagu tavalisest puitmaterjalist tekkivaid jäätmeid. Seega võib kasutuselt kõrvaldatud termotöödeldud puidu ja võimalikud töötlemisjäägid kõrvaldada põletamise teel. Seejuures tekib soojusenergiat siiski 30% vähem kui töötlemata puidu korral. Võimalikud jäätmed võib viia ka prügimäele.

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 14. 11. 2009. 18:10
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Lehisest terassilauad | Kütteväärtus | Liimkilp | thermowood | Tamme plank | Liimpuit kandetalad | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Saarepuidust liimkilp | Kase plank | Tihumeetrite tabel | Lehis / Lehise omadused | Tammepuidust liimkilp | Täislamellist liimkilp | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Puidu ja puittoodete eksport | Kasepuidust liimkilp | Saare plank | Liimpuittalad | Saarest terrassilauad | Sõrmjätkatud liimkilp | Termopuit (mänd, kuusk)
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa