Puit ja puitmaterjalid

Eesmärgid

Puit ja puitmaterjalid: ] [ Eesmärgid ] [ Puu ehitus ] [ Tüve ehitus ] [ Puidu rakuline ehitus ] [ Puuliigid ] [ Puidu füüsilised omadused ] [ Puidu mehaanilised omadused ]
Puidu tugevus ] [ Kõvadus, elastsus ]

Puit on kõige tuntum tarbe- ja ehitusmaterjal, tema omadused on olnud muutumatud aastatuhandete jooksul. Seoses tööstuse kiire arenguga on puitmaterjalide tootmine ja kasutamine 20. sajandi teisel poolel saavutanud kõrge tehnilise taseme.

Puit ehitusmaterjalina erineb suuresti tööstuslikult toodetud materjalidest. Kuna puit naturaalsel kujul on looduslik materjal, ei ole tema omadusi võimalik oluliselt mõjutada. Seda enam on vaja tunda puidu anatoomilist ehitust ning selle mõju puidu tehnilistele omadustele. Lisavõimalusi puidu kasutamiseks annab asjaolu, et erinevate puuliikide puit erineb üksteisest värvuse, kaalu, struktuuri, töötlemisomaduste ning ilmastikukindluse poolest. Seepärast peab puitu hästi tundma õppima, teda ratsionaalselt tootma ning kasutama.

Käesolev õppematerjal sisaldab olulist informatsiooni, mida tisler peaks teadma puidu ehitusest ja omadustest, et vastavalt sellele valmistada erinevaid puittooteid. Puidu kui ehitusmaterjali keskseteks mõisteteks on puidu niiskuskäitumine (paisumine ja kokkutõmbumine), bioloogiline kestvus ning tugevusnäitajad. Õppematerjal on jagatud kuude peatükki. Teksti on illustreeritud rohkete joonistega, mis aitavad paremini esile tuua teema sisu ning mõista õpitut.

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:49
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Kasepakk / Nõuded kasepakule | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Saarest terrassilauad | Saarepuit / omadused | Lehisest terassilauad | Tamme plank | Tihumeetrite tabel | Täislamellist liimkilp | Liimkilp | Saare plank | Kase plank | thermowood | Liimpuittalad | Sõrmjätkatud liimkilp | Kütteväärtus | Termopuit (mänd, kuusk) | Kasepuidust liimkilp | Puidu ja puittoodete eksport | Kasepuit / kasepuidu omadused
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa