Puu ehitus

Puu ehitus

Puit ja puitmaterjalid: ] [ Eesmärgid ] [ Puu ehitus ] [ Tüve ehitus ] [ Puidu rakuline ehitus ] [ Puuliigid ] [ Puidu füüsilised omadused ] [ Puidu mehaanilised omadused ]
Puidu tugevus ] [ Kõvadus, elastsus ]

  1. Tüvi
  2. Puutüve jämenemine
  3. Vadelike transport tüves

Puu elutegevuse näitajaks on aastane juurdekasv - uue aastarõnga moodustumine algab kevadel (mais) ja lõppeb sügisel. Et puitu saadakse valdavalt tüvest, on küllaltki oluline teada aastarõnga juurdekasvu puu tüves aasta jooksul ehk vegetatsiooniperioodil. Juurdekasv ei peegelda mitte ainult puu elutegevust antud aastal, vaid akumuleerib endas ümbritseva keskkonna mõjud puule. Puistu tagavara ja sortimentide kujunemisel etendab põhilist osa diameetri juurdekasv. Diameetri juurdekasvu abil saab hinnata puistu tehnilist küpsust, puu vanust jne.

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:17
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Sõrmjätkatud liimkilp | Lehisest terassilauad | Liimpuittalad | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Kasepuidust liimkilp | Tihumeetrite tabel | thermowood | Saare plank | Saarepuit / omadused | Kütteväärtus | Tamme plank | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Täislamellist liimkilp | Puidu ja puittoodete eksport | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Saarepuidust liimkilp | Tammepuidust liimkilp | Saarest terrassilauad | Lehis / Lehise omadused | Liimpuit kandetalad | Liimkilp
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa