Puutüve jämenemine

Puutüve jämenemine

Puu ehitus: ] [ Tüvi ] [ Puutüve jämenemine ] [ Vadelike transport tüves ]

Puutüve jämeduskasv toimub koore all olevas juurdekasvukihis e kambiumis. Analoogselt jämenevad ka oksad ja juured. Tüve ristiläbilõikes on puidu juurdekasv nähtav kontsentriliste ringide e aastarõngastena. Aastarõnga heledam osa - kevadpuit tekib kevadel vegetatsiooniperioodi esimesel poolel. Sügisel kasvanud aastarõnga tumedamat osa nimetatakse sügispuiduks.

Oluline on teada et puutüvel toimub puidurakkude uuenemine kogu puu ulatuses (uute rakkude moodustumise tulemusena pikeneb ja jämeneb puu). Vaadeldes puitu mikroskoobiga, selgub, et see koosneb väikestest individuaalsetest ühikutest e rakkudest, millel on olenevalt nende ülesannetest puidus erinev kuju. Okste ülesanne on laiendada võra pindala ja tagada sellega kasvuruum lehtedele või okastele, sest nendel on oluline tähtsus puu ainevahetuse protsessis. Okste ehitus sarnaneb põhiliselt tüve ehitusele.

Kuna puitmaterjali tugevusomadused on, võrreldes tema madala massiga, suhteliselt head, teeb see asjaolu puidust väga hea ja laialdast kasutust leidnud ehitusmaterjali. Puidu siseehitus toob puittoodete valmistamisel siiski kaasa teatud probleeme. Oma eriliste bioloogiliste omaduste tõttu on puit kui tarbematerjal:

Nende asjaolude tõttu peavad puitmaterjali tootjad ja kasutajad teadma selle materjali erinevaid omadusi. Peab tundma puidu struktuuri ja füüsikalisi omadusi, näiteks niiskuse, puidu tiheduse ja puidukiudude suuna mõju toodetele.

Puutüve tähtsamad ülesanded on:

  1. hoida üleval tervet puud, st nii võra kui oksi;
  2. olla mahlu transportivaks ja juhtivaks organiks;
  3. säilitada toitaineid.

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:47
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Liimpuittalad | Täislamellist liimkilp | Kase plank | thermowood | Saarepuidust liimkilp | Liimkilp | Kasepuit / kasepuidu omadused | Saare plank | Tamme plank | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Puidu ja puittoodete eksport | Tammepuidust liimkilp | Kütteväärtus | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Termopuit (mänd, kuusk) | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Liimpuit kandetalad | Kasepuidust liimkilp | Lehis / Lehise omadused | Lehisest terassilauad | Saarepuit / omadused | Sõrmjätkatud liimkilp
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa