Vedelike transport tüves

Vedelike transport tüves

Puu ehitus: ] [ Tüvi ] [ Puutüve jämenemine ] [ Vadelike transport tüves ]

Juurte kaudu mullast võetud vee juhtimine võrasse, lehtedesse või okastesse toimub piki maltspuidu (joonis 2.) välispoolset osa.

Fotosünteesi tulemusena lehtedes ja okastes tekkinud toitained (süsivesikud) juhitakse niine kaudu allapoole teistesse puu osadesse. Niin asetseb väliskoore (korba) ja kambiumi vahel. Sealt jaotatakse mahlad edasi risti tüve kulgevate radiaalsete kanalite säsikiirte kaudu.

Vegetatsiooniperioodi alguses on vedelike transport juurestikust võrasse väga intensiivne. Okaspuudes toimub see aastarõngaste heledamas osas, mis koosneb õhukeseseinalistest kevadpuidu rakkudest. Lehtpuude aastarõngastes täidavad sama ülesannet erilised torukujulised sooned.

Kui soovitakse lasta puul ära kuivada, siis on vaja eemaldada puutüve alumises osas koorelt ainult korp ja niin. Sellise rõngaskoorimisega lõigatakse ära toitainete juurdepääs juurtele ja puu sureb nälga. Meetodit kasutatakse selliste puuliikide eemaldamiseks, mille mahasaagimisel tekivad kännu ümbruses tülikad juurevõsud. Näitena võib tuua haava, halli lepa ja erinevad papliliigid.

Joonis 2. Vedelike trantsport tüves

 

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:48
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: thermowood | Termopuit (mänd, kuusk) | Saare plank | Liimkilp | Kasepuidust liimkilp | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Saarepuit / omadused | Sõrmjätkatud liimkilp | Liimpuittalad | Kasepuit / kasepuidu omadused | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Lehis / Lehise omadused | Lehisest terassilauad | Tammepuidust liimkilp | Puidu ja puittoodete eksport | Kase plank | Saarest terrassilauad | Tihumeetrite tabel | Tamme plank | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Saarepuidust liimkilp | Kütteväärtus | Liimpuit kandetalad
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa