Tüve ehitus

Tüve ehitus

Puit ja puitmaterjalid: ] [ Eesmärgid ] [ Puu ehitus ] [ Tüve ehitus ] [ Puidu rakuline ehitus ] [ Puuliigid ] [ Puidu füüsilised omadused ] [ Puidu mehaanilised omadused ]
Puidu tugevus ] [ Kõvadus, elastsus ]

  1. Puu kolm põhisuunda
  2. Miks on oluline teada puidu põhisuundasid?

Puu kolm põhisuunda

Kuna puit on anisotroopne materjal, st et tema anatoomilised ja füüsikalised omadused on eri suundades erinevad, on puidu lähemaks tundmaõppimiseks vajalik määrata puitu iseloomustavad põhisuunad. Puitmaterjali parimad omadused on puidukiudude pikisuunas e pikikiudu. Kui vaadelda puutüki ristilõiget, võib sellelt määrata kaks erinevate omadustega põhisuunda. Tüve keskelt, säsist, puu väliskihtide suunas kulgevat nimetatakse radiaalsuunaks, piki aastarõngaid lähtuvat aga tangentsiaalsuunaks (joonis 3).

Sama põhimõtte järgi võib puud ja puitu vaadelda või uurida kolmes erinevas lõikes, Risti tüve pikiteljele moodustub puu ristlõige (joonis 3). Ristlõikes on hästi nähtavad aastarõngad mille abil võime määrata puidu vanust, kasvukoha tingimusi, puiduikkeid (vt. galerii Lõiked) ja teisi tunnuseid mis väljendavad puu elu.

Lõige, mis asetseb piki tüve ja läbib selle keskosa, nimetatakse radiaallõikeks. Lõige, mis on paralleelne tüve teljega, aga kulgeb piki aastarõngaid, moodustab tangentsiaallõike.

Joonis 3. Puidu lõikamise põhisuunad. 1- tangentsiaalne suund, 2- radiaalne suund, 3- pikkisuund, 4- ristlõige

 

Tisleri seisukohast on oluline just lõike kulgemise suund mis moodustab materjali pinnale tekstuuri (joonisel 4 näeme kuuse radiaal ja tangentsiaallõiget. Radiaallõikes moodustavad aastarõngad sirgeid paraleelseid vertikaalseid jooni. Tangentsiaallõikes näeme aga väga erinevaid mustreid mille iseloom sõltub saagimise suunast). Ühel ja samal lõikel erinevatel puiduliikidel võib muster (tekstuur) erineda tundmatuseni.

Oluline on, et tisler tunneb puidu anatoomilisi elemente ja suudab nende abil eristada erinevaid puiduliike ja lõikeid. Puutüve ristlõikes on näha säsi (keskel), aastarõngad ja kooreosad (niin ja korp). Tüves võib eraldada veel tumedamat siseosa, lülipuitu, ja heledamat välisosa, maltspuitu.

Joonis 4. Vasakul kuuse radiaallõige, paremal kuuse tangentsiaallõige.

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:41
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Liimpuittalad | Täislamellist liimkilp | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Lehis / Lehise omadused | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Saarest terrassilauad | Lehisest terassilauad | Kütteväärtus | Tihumeetrite tabel | Puidu ja puittoodete eksport | Tamme plank | Saarepuidust liimkilp | Termopuit (mänd, kuusk) | Saarepuit / omadused | Kasepuit / kasepuidu omadused | Sõrmjätkatud liimkilp | thermowood | Kase plank | Liimkilp | Tammepuidust liimkilp | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Saare plank
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa