Miks on oluline teada puidu põhisuundasi

Miks on oluline teada puidu põhisuundasi?

Tüve ehitus: ] [ Puu kolm põhisuunda ] [ Miks on oluline teada puidu põhisuundasid? ]

Puidu suunad määravad saematerjali lõikeviisi on oluline teada millise tekstuuriga (kiudude suunaga) saematerjali soovime. Tekstuur määrab toote hea väljanägemise. Kiudude suunal on oluline roll liimpuidu valmistamisel (vt. Peatükk puidu füüsikalised omadused). Valdav osa kasutuskõlblikust tarbepuidust on pärit puu tüvest. Okaspuudel kasvavad aastarõngad peamiselt, oksa alumisel küljel, mistõttu tekib ränipuit, lehtpuudel toimub põhiline kasv pealmisel küljel ning tekib tõmbepuit.

Joonis 5. Lihtsaagimine

Kvaliteetsed langetatud puud lõigatakse palkideks ning transporditakse saeveskisse, kus nad töödeldakse saematerjaliks. Kõrgekvaliteedilised jämeda ja ühtlase tüvega lehtpuud on kõrges hinnas ning neist valmistatakse tavaliselt spooni. Jäätmeid ja alaväärtuslikku materjali kasutatakse enamasti puitplaatide ja paberi tootmisel.

Joonis 6. Kombineeritud lihtsaagimine

Põhiliselt toodetakse tänapäeval tangentsiaalset ja radiaalset saematerjali. Tangentsiaalse saematerjali lõikepind on aastarõnga puutuja suunaline ning tulemuseks on dekoratiivne ja selgelt eristatav muster. Radiaalsaagimine paljastab sirgete joontega tekstuuri, milles mõnikord võib lehtpuude, näiteks tamme puhul näha radiaalselt kulgevaid säsikiiri.

Praktikas on igasugune lõikamisviis enamasti kombinatsioon radiaal- ja tangentsiaalsuunalisest.

Joonis 7. Radiaalsaagimine

Saematerjali stabiilsuse ja tekstuuri määrab lõiketasapinna asend aastarõngaste suhtes. Kõige suurema väljatuleku tagab lihtsaagimine (joonis 5). Tänapäeval ei ole lintsaagidega saagimine väga otstarbekas, küll aga asendamatu vihmametsades kus puutüve läbimõõt on väga suur. Paralleelsete lõigete abil saadakse valdavalt tangentsiaalset, kuid ka veidi radiaalset saematerjali.

Kombineeritud lihtsaagimise (joonis 6) puhul saadakse palgi äärtest tangentsiaalsaematerjal ning keskmine pruss lõigatakse omakorda laudadeks.

Joonis 8. Tööstuslik radiaalsaagimine

Radiaalset saematerjali saadakse mitme erineva saagimisviisiga. Täiuslik radiaalsaematerjal saadakse üksnes siis, kui iga üksik laud on paralleelne säsikiirtega (nagu rattakodarad), kuid sellisel juhul läheks liiga palju materjali raisku ning seetõttu seda meetodit tööstuslikult ei kasutata. Radiaallaud on eriti hinnatud põrandalauana, kuna tema tugevusomadused kulumisele on märgatavamalt paremad võrreldes tangentsiaallauaga.

Tavaliselt kasutatakse meetodit, mille puhul saetakse palk kõigepealt veerandikeks, millest seejärel saetakse lauad (joonis 7). Tööstusliku radiaalsaagimise puhul saetakse palk kõigepealt sektsioonideks, millest seejärel lõigatakse lauad (joonis 8)

 

 

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:40
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Tihumeetrite tabel | Lehis / Lehise omadused | Lehisest terassilauad | thermowood | Saarepuit / omadused | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Tammepuidust liimkilp | Kasepuit / kasepuidu omadused | Termopuit (mänd, kuusk) | Saarest terrassilauad | Saare plank | Liimpuittalad | Liimpuit kandetalad | Puidu ja puittoodete eksport | Sõrmjätkatud liimkilp | Tamme plank | Kase plank | Saarepuidust liimkilp | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Kasepuidust liimkilp
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa