Puidu rakuline ehitus

Puidu rakuline ehitus

Puit ja puitmaterjalid: ] [ Eesmärgid ] [ Puu ehitus ] [ Tüve ehitus ] [ Puidu rakuline ehitus ] [ Puuliigid ] [ Puidu füüsilised omadused ] [ Puidu mehaanilised omadused ]
Puidu tugevus ] [ Kõvadus, elastsus ]

  1. Raku areng ja kujunemine
  2. Muutused puidurakkudes
  3. Puidu keemiline koostis
  4. Okaspuu ja lehtpuu ehitus
    1. Okaspuu
    2. Lehtpuu

Puit koosneb mitut liiki rakkudest ja nende kogumitest, mis on omavahel tihedalt ühendatud ja moodustavad puidu anatoomilise elemendi. Rakkude kuju sõltub nende talitusest, ühesuguse ehitusega rakud moodustavad kudesid. Puidus esinevad kolme liiki peamist kude: juht-, tugi-, ja säilituskude. Juhtkoe peaülesanne on juhtida ja edasi toimetada toitesoolade lahust maapinnast kuni võrani. Tugikoe ülesanne on puule mehhaanilise toe andmine ning säilituskoe ehk parenhüümkoe funktsioon on toitainete transport ja talletamine.

Joonis 9. Tugikoe ülesanne on toestada puud. Paremal ristlõige männi tugikoest (traheiididest, suurendus 100x).

Selleks, et uurida raku ehitust, on vaja jälgida puidu ehitust risti-, radiaal- ja tangentsiaallõikes. Mikroskoopilise uurimise ülesandeks on puidu ehituse ja omaduste seostamine.

 

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:18
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Täislamellist liimkilp | Saarepuidust liimkilp | Termopuit (mänd, kuusk) | Liimpuit kandetalad | Liimkilp | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Kase plank | Sõrmjätkatud liimkilp | Tihumeetrite tabel | Kasepuit / kasepuidu omadused | Lehis / Lehise omadused | thermowood | Kasepuidust liimkilp | Kütteväärtus | Tamme plank | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Saarepuit / omadused | Tammepuidust liimkilp | Puidu ja puittoodete eksport | Saarest terrassilauad | Saare plank | Liimpuittalad | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Lehisest terassilauad
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa