Raku areng ja kujunemine

Raku areng ja kujunemine

Puidu rakuline ehitus: ] [ Raku areng ja kujunemine ] [ Muutused puidurakkudes ] [ Puidu keemiline koostis ] [ Okaspuu ja lehtpuu ehitus ]

Rakk koosneb rakuseinast, mille sisemuses on rakutuum ja protoplasma. Rakkudevaheline aine ja esialgne rakusein koosnevad peamiselt tselluloosist, hemitselluloosist ja ligniinist vähemal määral veel ekstraktiivainetest (vaik,  rasvad ca. 2...10%)

Juurdekasvanud rakusein koosneb peamiselt tselluloosist. Tselluloosi molekulid moodustavad tselluloosikiud (fibrillid), mis spiraalselt keerdudes moodustavad rakuseina kihid. Puidu keemilisel töötlemisel lahustatakse ligniin ja pestakse välja, järelejääv puitaine on tselluloos (puhas tselluloos on puuvill). Rakuseina moodustavad üksteisega risti asetsevad kihid (vt. joonis 10d). Rakud on omavahel eraldatud vahelamelliga, mis seob rakke omavahel. Raku seintel paiknevad poorid, mille kaudu toimub toitainete transport naaberrakkudesse. Aja jooksul võivad poorid ummistuda ja raku elutegevus lakkab, moodustub lülipuit. Tänu väiksemale niiskusele on lülipuit vastupidavam haigustele ja kahjuritele.

Joonis 10. Puidu mikrostruktuur.
a) okaspuidu ristlõige; b) aastarõnga mikroskoopiline lõige; c) joonis rakkude ristlõikest; d) rakuseina ehitus (1-käsnkiht; 2-rakuseinad; 3-vahelamell)

 

Uued puidurakud arenevad kiiresti, nende areng lõppeb paari nädalaga, mille järel nad surevad. Nende kuju jääb muutumatuna püsima, ainult osa rakke, mida toitainete transpordiks ja säilitamiseks vaja läheb, püsivad kauem elusad. Uute rakkude arenedes surevad needki, nii koosnebki puutüvi peamiselt elutuist rakkudest.

Vegetatsiooniperioodi alguses moodustunud noor rakk on pehme ja elastne. Kui rakk on saavutanud oma täissuuruse ja lõpliku kuju, siis kasvab ka rakusein paksemaks ning tugevamaks. Uue ainena moodustub ligniin (liimitaoline aine, mis teataval määral enesesse vett imab ja seejuures paisub). Kuivalt on ligniin tugevam kui märjalt, see seletabki asjaolu, miks puit on kuivalt tugevam ja kõvem.

Väikeste õõnsuste tõttu on puidu sisepindala väga suur, moodustades puidus kapillaarse infrastruktuuri, mis annab materjalile spetsiaalsed hügroskoopsed omadused (tänu sellele on pudul võime endasse ümbritsevat õhuniiskust imada. Lähemalt peatükis „Puidu füüsikalised omadused“).

Avaused rakuseintes, nn poorid, võimaldavad puidus radiaalsuunaliselt vedelikke transportida. Tavaliselt tekivad poorid kahe naaberraku vahele rakuseina samas kohas, moodustades nii ühe poori paari. Nende kaudu transporditakse toitevedelikud tangentsiaalsuunaliselt mööda tüve laiali, radiaalsuunaline vedelike liikumine toimub aga säsikiirtes.

Pooride olemasolu omab suur tähtsus puidu kuivatamisel ja immutamisel.

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:37
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Tamme plank | Puidu ja puittoodete eksport | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | thermowood | Saare plank | Saarepuidust liimkilp | Sõrmjätkatud liimkilp | Liimkilp | Saarest terrassilauad | Kasepuidust liimkilp | Lehisest terassilauad | Kase plank | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Liimpuit kandetalad | Termopuit (mänd, kuusk) | Saarepuit / omadused | Täislamellist liimkilp | Lehis / Lehise omadused | Kütteväärtus | Liimpuittalad
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa