Muutused puidurakkudes

Muutused puidurakkudes

Puidu rakuline ehitus: ] [ Raku areng ja kujunemine ] [ Muutused puidurakkudes ] [ Puidu keemiline koostis ] [ Okaspuu ja lehtpuu ehitus ]

Kui puu kasvab ebaühtlase reljeefiga aladel (kallaktel, nõlvadel) või domineerivate tuultemõjupiirkondades, on puu pideva ühesuunalise koormuse all ja tulemuseks on muutused puidu raku ehituses. Moodustub ränipuit (tingituna survepingest) ja tõmbepuit (tingitud tõmbepingest).

Joonis 11. Räni-ja tõmbepuidu tekkimine okas-ja lehtpuu puidus

Sellist laadi kasvamise tulemusena, kompenseerides tüvele langevat ebaühtlast koormust, hakkab puu tootma teistsuguse ehitusega rakke. Samasugune protsess toimub ka okste juurdekasvul. Oksa kinnituskohas mõjutab oksa mass tüve jõuga, mille tasakaalustamiseks moodustatakse kinnituskohal spetsiaalse struktuuriga rakke

Okaspuu puidus tekib puidumass kõverusepoolsesse külge ning sellist puitu nimetatakse ränipuiduks. Ränipuit on tumedam, vaigu- ja ligniinirikkam ning kõvem kui normaalne puit.

Lehtpuu puidus koondub puidumass kõveruse e koormatud koha välispoolsesse osasse ja seda nimetatakse tõmbepuiduks (joonis 9). Sellise puidu kiud on pikemad, sisaldavad rohkem tselluloosi ja tunduvalt vähem ligniini kui normaalse puidu kiud ning on seepärast heledama värvusega. Seega on räni- ja tõmbepuidu tekkimise põhjuseks puidu juurdekasvu häired.

Räni-ja tõmbepuit on oma ebanormaalse ehituse tõttu täiesti kasutamiskõlbmatud puittoodete ja konstruktsioonmaterjalide valmistamiseks. Tänu paksemale rakuseinale on materjali kujumuutused s.o kahanemine ja paisumine võrreldes normaalse puiduga tunduvalt suuremad. Lisaks on puit pingestatud mis pärast materjali lahtisaagimist võib põhjustada lõhesid.

Joonis 12. Ränipuit kuuse ristlõikel

  

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:37
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Saarepuit / omadused | Liimpuit kandetalad | Liimkilp | Kasepuit / kasepuidu omadused | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Liimpuittalad | Täislamellist liimkilp | Termopuit (mänd, kuusk) | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Saarest terrassilauad | Kase plank | Lehisest terassilauad | Tamme plank | Saare plank | Kütteväärtus | Tihumeetrite tabel | Kasepuidust liimkilp | Lehis / Lehise omadused | Tammepuidust liimkilp | Puidu ja puittoodete eksport | Sõrmjätkatud liimkilp
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa