Puidu keemiline koostis

Puidu keemiline koostis

Puidu rakuline ehitus: ] [ Raku areng ja kujunemine ] [ Muutused puidurakkudes ] [ Puidu keemiline koostis ] [ Okaspuu ja lehtpuu ehitus ]

Keemilised elemendid on kõikidel puuliikidel peaaegu samad. Üldjoones võib puidu keemilist koostist kirjeldada järgmiselt: 50% süsinikku, 43% hapnikku, 6% vesinikku, 0,1% lämmastikku, 0,4 % tuhka (joonis 13).

Puidukiudude seinad koosnevad peamiselt tselluloosist ja ligniinist. Seega on tselluloos, hemitselluloos ja ligniin peamised osad, millest puit koosneb.

Tselluloos - see on kiudja ehitusega, värvitu, lõhnata, maitseta, vastupidav, ei muutu õhus, ei lahustu vees, piirituses, atsetoonis, eetris ega ka teistes orgaanilistes lahustites. Rahvamajanduses leiab tselluloos laialdast kasutamist. Seda kasutati ja kasutatakse paberi, tehissiidi, lõhkeaine, tselluloidi, nitrotsellulooslakkide ja paljude toodete valmistamiseks. Hemitselluloos on keemilise ehituse poolest väga sarnane tselluloosile, hapete toimel muutub ta kereti lahustiks.

Joonis 13. Puidu keemiline koostis

Ligniin on termoplastne aine, st on külmana kõva, kuid sooje-nedes pehmeneb. Sellel omadusel põhineb puidu plastiline painutamine. Rakkude puitumisel koondub ligniin rakuseintesse. Vahelamellis, kus ligniini on kuni 80%, kleepuvad rakud selle tõttu üksteise külge, rakustruktuur tugevneb ning rakkude vastupanu survejõududele suureneb.

Puu koore keemiline koostis on väga keeruline, näiteks tamme, kastani, tsuuga puit ja koor sisaldavad parkainet e. tanniini (valge pulber, mida saadakse puukoorest, lehtedest ja kasutatakse värvimis-, naha-, tinditööstuses, ravimite valmistamisel). Nimetatud puuliikide lülipuidus on parkaine sisaldus suurem kui maltspuidus ja vanusega kasvab.

Peale orgaaniliste ainete sisaldab puit veel nn ekstraktiivaineid, vaike ja parkained. Suurim parkainete sisaldus on troopikapuudel.

 

Puidu keemiline koostis on kõikuv eriti tuha sisalduse osas, mis võib suurel määral erineda ka samal puuliigil. Tuha protsent oleneb puu kasvukohast, vanusest, kasvutingimustest jmt.

Puidu põhikomponendid on:

  1. tselluloos 40-50%;
  2. hemitselluloos 25-35%;
  3. ligniin ( puitaine) 20-30%.
  4. ekstraktiivained, tuhk, lämmastik 0,1-7%

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:38
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Kase plank | Saarepuidust liimkilp | Tihumeetrite tabel | Lehisest terassilauad | thermowood | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Lehis / Lehise omadused | Täislamellist liimkilp | Kasepuit / kasepuidu omadused | Liimpuit kandetalad | Puidu ja puittoodete eksport | Tammepuidust liimkilp | Saarest terrassilauad | Saare plank | Kütteväärtus | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Tamme plank | Kasepuidust liimkilp | Termopuit (mänd, kuusk) | Sõrmjätkatud liimkilp | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Liimpuittalad | Liimkilp
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa