Okaspuu ja lehtpuu ehitus

Okaspuu ja lehtpuu ehitus

Puidu rakuline ehitus: ] [ Raku areng ja kujunemine ] [ Muutused puidurakkudes ] [ Puidu keemiline koostis ] [ Okaspuu ja lehtpuu ehitus ]

  1. Okaspuu
  2. Lehtpuu

Okaspuu rakud on ühtlasema asetuse ja vormiga kui lehtpuu omad, puidu põhiosa moodustavad peamiselt ühte liiki rakud, trahheiidid (joonis 15e). Okaspuidu iseärasuseks on see, et tal esineb rakke, mis toodavad ja säilitavad vaiku. Lehtpuu puidu ehitus on keerulisem, koosnedes erinevatest rakuliikidest (joonis 16). Põhimassi moodustavad kitsad paksuseinalised tugirakud ehk libriformkiud. Seoses erineva rakulise ehitusega vaatleme okas- ja lehtpuu puitu iseseisvalt.

Joonis 14. Okaspuu ja lehtpuu ehitus

Joonis 16. Lehtpuu makroskoopiline ehitus
               a – kevadpuit; b – sügispuit; c – aastarõngas; d – säsikiired; e – puidukiud
               e-libriform; g f – soon (redel-perforatsioon); f g – sooned e juhttorud.

 Joonis 15. Okaspuu makroskoopiline ehitus

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:38
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Liimpuittalad | Kütteväärtus | Tamme plank | thermowood | Kase plank | Sõrmjätkatud liimkilp | Saarepuit / omadused | Tammepuidust liimkilp | Saarest terrassilauad | Saare plank | Lehisest terassilauad | Termopuit (mänd, kuusk) | Liimkilp | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Lehis / Lehise omadused | Puidu ja puittoodete eksport | Saarepuidust liimkilp | Täislamellist liimkilp | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Liimpuit kandetalad | Kasepuidust liimkilp
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa