Lehtpuud

Lehtpuud

Okaspuu ja lehtpuu ehitus: ] [ Okaspuu ] [ Lehtpuu ]

Lehtpuu puidu ehitus on tunduvalt keerulisem kui okaspuul ja on lehtpuuliigiti väga erinev. Tugikude: puidukiud moodustavad lehtpuu massist ligikaudu 60% ja nende ülesandeks on anda puidule mehhaaniline tugevus. Puidukiudude rakud on lehtpuudel kõige pikemad ja kitsamad otstest teravnenud rakud. Lehtpuu paksuseinalisi tugirakke nimetatakse ka libriform e. puidukiudrakkudeks (joonis 20).

Joonis 20. Lehtpuu anatoomilised elemendid.
1- soone; 2- säsikiired; 3- libriformkiud (tugikude).

Soonte ehk trahheede ülesandeks on juhtida vett ja selles ladestunud soolasid piki tüve juurtest lehtedeni. Soonte pikkus on väga erinev ega olene puu liigist. Tavaliselt kõigub see mõnest sendimeetrist kuni mõne meetrini. Kohakuti paiknevad sooned võivad ühineda ja moodustada ühtse pika soone. Lehtpuude soonte suurus ja jaotus võib olla väga ebaühtlane. Soonte otsad on kaetud sileda kaldseina või perforatsiooniga (joonis 25g), mis on eriti iseloomulik kasele. Soonte seinad on varustatud pooridega, mille ülesandeks on sooni omavahel ühendada.

Kevadpuidus on sooned jämedamad, sügispuidus kitsamad. Jämedad sooned kevadpuidus moodustavad tüve ristlõikes hästi silmapaistva soonteringi. Soonte paiknemise järgi jaotatakse lehtpuud hajulisoonelisteks või rõngassoonelisteks. Kodumaistest hajulisoonelistest puuliikitest on tuntumad (kask, vaher, pärn ja paju). Rõngassoonelised aga tamm, jalakas ja saar.

Joonis 21. Hajulisooneline ja rõngassooneline lehtpuu ristlõikes

Lehtpuidu salvestuskude koosneb lühikestest ja õhukese-seinalistest parenhüüm-rakkudest, mis säilitavad toitainete tagavara. Tüve põikisuunas kulgevad parenhüümrakke nimetatakse säsikiirteks. Säsikiired lehtpuidus jooksevad radiaalselt nagu okaspuiduski, kuid neil on tunduvalt suurem vormiküllus. Säsikiired omavad suurt tähtsust puiduliigi määramisel. Okaspuidus esinevad nad peamiselt üherealisena, lehtpuudel paiknevad aga mitme rea laiusena, paistes tangentsiaallõikes läätsekujuliste moodustistena.

 

 

Joonis 22. Troopilised lehtpuud. Vasakul ja paremal rõngassooneline, keskel hajulisooneline lehtpuu

 

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:39
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Tihumeetrite tabel | thermowood | Tamme plank | Kütteväärtus | Kase plank | Termopuit (mänd, kuusk) | Täislamellist liimkilp | Saare plank | Saarepuidust liimkilp | Liimkilp | Lehisest terassilauad | Sõrmjätkatud liimkilp | Puidu ja puittoodete eksport | Liimpuit kandetalad | Kasepuit / kasepuidu omadused | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Liimpuittalad | Lehis / Lehise omadused | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Kasepuidust liimkilp | Saarepuit / omadused
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa