Puuliigid

Puuliigid

Puit ja puitmaterjalid: ] [ Eesmärgid ] [ Puu ehitus ] [ Tüve ehitus ] [ Puidu rakuline ehitus ] [ Puuliigid ] [ Puidu füüsilised omadused ] [ Puidu mehaanilised omadused ]
Puidu tugevus ] [ Kõvadus, elastsus ]

  1. Kodumaised puuliigid
  2. Kodumaised okaspuud
  3. Kodumaised kõvad lehtpuud
  4. Kodumaised lehtpuud
  5. Võõramaised puuliigid

Kodumaised puuliigid

Eestis levinuimad okaspuud on mänd, kuusk, lehis, kadakas ja jugapuu. Harilik mänd ja kuusk on tavalised metsapuud, kadakad kasvavad aga nii metsa all kui loodudel. Soojemast kliimaperioodist pärinev jugapuu, mis kasvab Hiiu- ja Saaremaal, on Eestis hävimisohus ja seetõttu looduskaitse all. Sissetoodud liikidest on levinumad lehised, harilik elupuu, seedermännid ja torkav kuusk. Viimase üht vormi tuntakse hõbekuusena.

Eesti pindalast on üle 50% kaetud metsadega, enim leidub meil okaspuid, männikuid ja kuusikuid, hõlmates ligi 60% puistude pindalast. Lehtpuudest on esindatud kaasikud, lepikud ja haavikud, ülejäänud lehtpuud moodustavad 2,5% (saared, vahtrad, tammed jne). Eesti puistude pindala puuliigiti on esitatud joonis 23.

Joonis 23. Kodumaiste puiduliikide protsentuaalne jaotus

 

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:18
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: thermowood | Termopuit (mänd, kuusk) | Saarest terrassilauad | Saarepuidust liimkilp | Lehis / Lehise omadused | Saare plank | Kase plank | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Liimpuit kandetalad | Kasepuidust liimkilp | Tammepuidust liimkilp | Sõrmjätkatud liimkilp | Puidu ja puittoodete eksport | Tamme plank | Kasepuit / kasepuidu omadused | Liimkilp | Tihumeetrite tabel | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Liimpuittalad | Kütteväärtus | Saarepuit / omadused
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa