Kodumaised lehtpuud

Kodumaised lehtpuud

Puuliigid: ] [ Kodumaised puuliigid ] [ Kodumaised okaspuud ] [ Kodumaised kõvad lehtpuud ] [ Kodumaised lehtpuud ] [ Võõramaised puuliigid ]

Vaher (Acer platanoides). Korraliku metsapuuna saab seda liiki Eesti metsades näha. küllalt harva, vahtra puhtpuistud ehk vahtrikud on meil veelgi haruldasemad. Metsakorralduse andmeil leidub Eestis vahtra enamusega puistuid kokku napilt üle 20 hektari.

Vaher on maltspuiduline puu, puit on kollakas või punakasvalge. Säsikiiri on ristlõikes rohkesti, need on tumedad ning ots- ja radiaallõikes hästi nähtavad. Aastarõngad eristuvad kõikides lõigetes, nende piirjooned on tumedad. Puit on kõrgelt hinnatud sitkuse, painduvuse ja vastupidavuse tõttu. Kasutatakse parketi, vineeri, mööbli ja muusikariistade tootmiseks. Õisi hinnatakse mesinduses nektarirohkuse tõttu. Kevadel annab suhkrurikast mahla. Koores leidub parkaineid ja lehtede piimmahlas kautšukit. Laialt kasutatakse dekoratiivtaimena, talub hästi kärpimist.

Vaher

Kask (Betula sp.) Arukask on meie tavalisemaid lehtpuid. Ta on kauni valge tüvega ja pikkade rippuvate okstega. Eestis kasvavatest lehtpuudest moodustavad suurema osa kaasikud (ligi 27%).

Nii Eestimaal kui ka mujal Euroopas on looduses vaid 4 liiki kaski. Neist aru- ja
sookask on puukujulised ning vaeva- ja madal kask põõsakujulised soo- või rabataimed.

Maltspuiduline puu, puit punakas- või kollakasvalge, võrdlemisi raske ja kõva. Aastarõngad ja säsikiired on halvasti näha. Puidul on rohkesti negatiivseid omadusi, eelkõige halb töödeldavus (puidu ebakorrapärase ehituse tõttu on ta halvasti lõhestatav), suur kokkukuivamine ja väike mädanemiskindlus. Puitu kasutatakse vineeri-, mööbli- ja suusatööstuses, hästi poleeritav. Ühe vormi, karjala kase puit on mitmevärviline, väga kõva, hinnatud mööbli  ja  iluesemete tegemisel. Treimis- ja nikerdustöödel on väärtuslikud pahad.  Puidust toodetakse ka sütt, äädikhapet, tõrva, atsetooni. Koort kasutatakse naha parkimisel. Leiab laialdast kasutust meditsiinis.

Kask

Haab (Populus tremula). Haaba on Eestis umbes 2,5% metsade üldpindalast, kasvades peamiselt salu- ja lodumetsades, aga ka teiste metsakoosluste servadel.

Maltspuiduline puu, puit valge, kerge, pehme, hästi lõhestatav. Aastarõnga piirjooned nõrgalt eristuvad, säsikiired nähtavad vaid radiaallõikes veidi tumedate läikivate ribadena.Haab on väga vastuvõtlik seenhaigustele, enamik Eesti suurematest haabadest on mädaniku poolt kahjustatud. Haava puit on kergesti lõhestatav ja seetõttu tehakse temast katuselaaste, kastilaudu, tikke, vineeri, aga ka kauneid punutisi.

Kasutatakse tiku-, tselluloosi- ja paberitööstuses. Haava puidust valmistatakse puulusikad, kuna ta ei sisalda vaiku ega anna maiku, kuid peamiselt kasutatakse teda siiski küttepuuna.

Pärn (Tilia sp.) Peale Eestis looduslikult kasvava hariliku pärna (Tilia cordata) kasvatatakse siin veel kümmekonda võõrliiki. Eestis leiab harilikku pärna ainult ligikaudu 90 hektaril, peamiselt põhjarannikul ning Lääne-Eestis.

Haab

Pärn (Tilia sp.) Peale Eestis looduslikult kasvava hariliku pärna (Tilia cordata) kasvatatakse siin veel kümmekonda võõrliiki. Eestis leiab harilikku pärna ainult ligikaudu 90 hektaril, peamiselt põhjarannikul ning Lääne-Eestis.

Pärna puit on pehme värvuselt valge või kreemikas, kergelt pruuni või punaka varjundiga. Aastarõngad nõrgalt eristuvad, nende piirjooned on heledad. Säsikiired moodustavad radiaallõikes veidi tuhme ribasid või täppe.

Pärn pole küll eriti vastupidav mädanikele ja kahjuritele, kuid see-eest kergesti lõhestatav, eriviisidel töödeldav ja immutatav ning seetõttu leidnud laialdast kasutust tisleri-, treimis- ja nikerdustöödel. Koor sobib niine pikkade kiudude tõttu sidumismaterjaliks, varem valmistati temast viiske. Nektaririkastest õitest saab kvaliteetmett, õied on laialt levinud ka ravimtaimena.

Must ehk sanglepp (Alnus gutinosa). Sanglepp on Eesti niiskete metsade, jõeservade ja puisniitude tavaline asukas hõlmates 3% puistute pindalast. Sanglepp on omapärane ja kahtlemata ilus puu. Hästi torkab silma tema tumepruun või hallikas, vahel peaaegu must ja väga paks koor. Selle järgi on ta oma teise nime saanud: must lepp.

Pärn

Erinevalt meie teisest lepast, hallist lepast, kasvab ta tõeliseks puuhiiglaseks.
Lehtede järgi on teda lihtne eristada hallist lepast. Nimelt on sanglepal lehetipp tömp või sageli isegi sisselõikega, halli lepa leht aga terava tipuga, umbes nagu kasel.

Sanglepp on maltspuiduline puu, mille puit on punaka varjundiga või punakaspruun. Enne puu langetamist on puit ilus säravvalge, kuid õhu käes muutub see kollakaks, siis oran˛imaks, seejärel tumeoran˛iks ja lõpuks tuleb juurde veel roosasid ja lillasid toone. See näitab, et puus on peidus mitmeid huvitavaid värvaineid.

Aastarõngad on raskesti eristatavad, säsikiiri pole palja silmaga näha. Puit on kerge, pehme, hästi töödeldav, kuivanult roosakas, vees vastupidav. 

Sellest toodetakse vineeri, joonestuslaudu, mööblit, kasutatakse ka nikerdustöödeks ja kütteks, hinnaline suitsutatud toodete valmistamisel. Sanglepast valmistatakse kõrgekvaliteedilisi muusikariistu, koor sisaldab park- ja värvaineid (sobivad naha värvimiseks ja parkimiseks).

Hall lepp (Alnus incana) Sagedasti moodustab hall lepp tihedaid lepavõsasid metsaservades ja endistel lagendikel. Puistude pindala jääb alla 2%.

Lehe järgi on teda kerge oma suguvennast eristada. Halli lepa leht on terava tipuga ning matt, sanglepa lehe tipp oleks nagu ära hammustatud ning leht on läikiv. Maltspuiduline puu, sarnane sanglepale, kuid säsikiiri on vähem. Puit on kergem ja läikivam kui sanglepal. Halli lepa puit sisaldab rohkesti värv- ja parkaineid, mida näitab see, et puud langetades või koorides muutub valge lõikepind õige pea punaseks.

Kiiresti kasvava risupuuna on ta rahva seas vähe hinnatud, peamiselt kasutatakse teda kütteks. Halli lepa rabe ja kergesti mädanev puit ei kõlba tarbematerjaliks. Puitu on kasutatud naha parkimisel ja värvimisel.

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:30
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Saare plank | Saarepuidust liimkilp | Kasepuit / kasepuidu omadused | Tammepuidust liimkilp | Lehis / Lehise omadused | Liimpuit kandetalad | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Saarest terrassilauad | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Tihumeetrite tabel | Kasepuidust liimkilp | Termopuit (mänd, kuusk) | thermowood | Kütteväärtus | Tamme plank | Täislamellist liimkilp | Kase plank | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Liimpuittalad | Liimkilp | Puidu ja puittoodete eksport | Saarepuit / omadused
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa