Puidu akustilisi omadusi

Puidu akustilisi omadusi

Puidu füüsilised omadused: ] [ Puidu väised omadused ] [ Puidu soojusomadused ] [ Puidu akustilisi omadusi ] [ Puidu elektrilised omadused ] [ Puidu teisi omadusi ]

Nende omaduste all mõistame peamiselt helijuhtivust ja resonantsivõimet (akustika on õpetus helist ja selle tekkimisest). Helilained levivad õhus kiirusega 340 m/sek, tahkemates ainetes levib heli kiiremini. Heli kiirus puidus oleneb puuliigist (niiskusega 5-7%) pikikiudu 3800...4800m/sek ja ristikiudu 500...1500m/sek (vt. Tabel 3.). Hea helijuhtivus on ka puidu kvaliteedi tunnuseks, sest mädanikust rikutud kohad summutavad heli.

Tabel 3. Helilainete levimiskiirus erinevates materjalides.

 
Materjal Helilainete levimiskiirus (m/s)
Õhk 340
Kkork 430...530
Puit ristikiudu 500...1500
Puit pikikiudu 3800...4800
Raud, klaas 5000...6000

Puitu, mis on sobiv muusikariistade tootmiseks, nimetatakse helipuiduks. Selliseks on näiteks oksavaba ja suhteliselt kerge kuusepuit (tihedus absoluutselt kuivalt 0,37-0,44g/cm3), mille aastarõngad on kitsad, korrapärase asetusega ning millel on head resonantsiomadused. Helipuiduna on tuntud kuusk, seeder, nulg, viiulitootmiseks kasutatakse Saksamaal kasvavaid mägivahtraid. Helipuiduks sobivad ainult tüve alumised osad, kuni 9 m kõrguseni.

Ehitusmaterjalina on puidu helijuhtivus halvaks omaduseks, kuid vaatamata sellele kasutatakse teda ehitusmaterjalina väga palju. Et heli summutada, peavad seinad olema tihedad.

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:23
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Täislamellist liimkilp | Liimpuit kandetalad | Sõrmjätkatud liimkilp | Lehisest terassilauad | Saarepuit / omadused | Saarepuidust liimkilp | Tammepuidust liimkilp | Puidu ja puittoodete eksport | Liimpuittalad | Saare plank | thermowood | Termopuit (mänd, kuusk) | Kasepuit / kasepuidu omadused | Tihumeetrite tabel | Kütteväärtus | Saarest terrassilauad | Kasepuidust liimkilp | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Lehis / Lehise omadused | Kasepakk / Nõuded kasepakule
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa