Puidu teisi omadusi

Puidu teisi omadusi

Puidu füüsilised omadused: ] [ Puidu väised omadused ] [ Puidu soojusomadused ] [ Puidu akustilisi omadusi ] [ Puidu elektrilised omadused ] [ Puidu teisi omadusi ]

Mürgisus

Euroopas kasvavatest puuliikidest on ainult jugapuu ja kuldvihma kõik osad mürgised. Inimesele on antud liigid mürgised, kui neid töödelda, ja sellepärast kasutatakse nende puitu väga harva. Mitmete troopiliste puuliikide puit on mürgine ja seepärast imporditakse neist väheseid. Sellise puidu töötlemisel võivad puidutolm ja saepuru tundlikel inimestel põhjustada allergilisi sümptomeid ja nahapõletikke.

Näiteks mansooniapuidu töötlemisel tekkiv puidutolm võib põhjustada peapööritust, halba enesetunnet, kurguvalu, ninaverejooksu ja naha ärritumist. On teada juhtum, kus mansooniapuidu saepuru kasutamisel allapanuna sigalas haigestusid kõik põrsad. Mansooniapuu koort kasutasid ürgelanikud nooleotste mürgitamiseks.

Korrosioon (puidu lagunemine õhu ja vee toimel) Korrosiooniks nimetatakse tahke materjali lagunemist ümbritseva keskkonna toimel (joonis 39). Puidul põhjustavad selliseid muudatusi õhk, muld ja keemilised ained. Kui puit on eelnevalt kaitstudseente, putukate ja teiste kahjustuste eest, on ta küllalt vastupidav materjal.

Joonis 39. Puidu struktuuri kahjustused ultraviolettkiirguse toimel

Puit on mõõdukal temperatuuril ka üsna vastupidav materjal madala kontsentratsiooniga hapete vastu. Temperatuuri tõustes suureneb söövitus märgatavalt.

Viimistlemata puidu vastupanuvõime lagunemisele õhus on puuliigiti järgmine:

  1. väga vastupidavad - jalakas, seeder, küpress, ebatsuuga, eebenipuit, tamm, mõned eukalüptiliigid, jugapuu, lehis, robiinia, must ja kreeka pähklipuu, tükpuu, kastan.
  2. suhteliselt vastupidavad - saar, pöök, kuusk, mänd.
  3. väikese vastupanuvõimega - lepp, haab, kask, hikkoripuu, pärn, vaher, pappel.

Vees on vastupidavad järgmised puuliigid: valgepöok, tamm, eukalüpt, mänd, sanglepp, lehis, robiinia, jalakas, kastan.

 

Tihedus pole alati määrav näitaja, sest kerged okaspuu puidud on õhus ja vees tihti vastupidavamad kui rasked lehtpuu puidud. Tavaliselt on tihe lülipuit suurema vastupidavusega kui maltspuit, kuna sisaldab õlisid, vaiku, värv- ja parkaineid.

Valguse mõjul võib kaitsmata puidu värvus ja pinnastruktuur muutuda. Valgus ja ultraviolettkiirgus mõjustavad puidu pinda ja kutsuvad esile nn fotokeemilise lagunemisprotsessi. Tagajärjeks on värvimuutus, kusjuures tumedamad puiduliigid muutuvad heledamaks ja heledad tumenevad. Aja jooksul muutub selline pind pruunikaks ja lõpuks helehalliks. Välisõhus muutub sel viisil kõikide puiduliikide pind. Skandinaavias kasvavat kuuske ja mändi loetakse selles suhtes ühtedekstundlikemateks.

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:23
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Termopuit (mänd, kuusk) | Puidu ja puittoodete eksport | thermowood | Kütteväärtus | Tammepuidust liimkilp | Saarest terrassilauad | Kasepuit / kasepuidu omadused | Kasepuidust liimkilp | Liimkilp | Liimpuit kandetalad | Saarepuidust liimkilp | Kase plank | Tihumeetrite tabel | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Lehisest terassilauad | Lehis / Lehise omadused | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Sõrmjätkatud liimkilp | Tamme plank
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa