Puidu mehaanilised omadused

Puidu mehaanilised omadused

Puit ja puitmaterjalid: ] [ Eesmärgid ] [ Puu ehitus ] [ Tüve ehitus ] [ Puidu rakuline ehitus ] [ Puuliigid ] [ Puidu füüsilised omadused ] [ Puidu mehaanilised omadused ]
Puidu tugevus ] [ Kõvadus, elastsus ]

Mehaaniliste omaduste mõiste. Puidu mehaanilise omaduse määravad tema vastupidamisvõime väliste jõudude (koormuste) mõjul. Välisjõud võivad olla staatilised, dünaamilised, vibratsioon ja pikaajaliselt mõjuvad. Staatilised koormused mõjuvad kehale samasuunaliselt, nende suurus võib olla püsiv või aeglaselt kasvav ettenähtud suuruseni (palkide raskus, mis mõjub raudtee platvormile. Dünaamilised koormused e. löökkoormused mõjuvad kehale järsku kogu jõuga. Vaiade löömine maasse).

Kõik materjalid välisjõudude teatud suuruse mõjul muudavad oma kuju ja mõõtmeid. Materjali e. keha kuju muutumist välisjõudude mõjul nimetatakse deformatsiooniks. Välis-jõud püüavad muuta keha kuju ja mõõtmeid, püüavad lõhkuda sidemeid tema osakeste vahel. Samal ajal materjal osutab välisjõududele vastupanu. Sellist jõudu, mis tekib materjalis välisjõudude mõjul nimetatakse pingeks. Pinge suurus arvutatakse tavaliselt Pa (paskalites) N/m2 njuutonites ristlõike m2 kohta.

Pa (N/m2)

Koormust, mis tekitab keha purunemise nimetatakse purustavaks koormuseks. Pinget, mis esineb kehas enne purunemist, nimetatakse tugevuse piiriks.

Deformatsioonide põhiliigid - välisjõud võivad mõjuda puidule erinevalt, seepärast tekivad ka puidus ka erinevad sisepinged ja deformatsioonid. Nende seas põhilisteks on: tõmme, surve, paine, vääne, niine. Kuna puit on anisotroopne materjal s.t. omab erisuundades erinevaid omadusi, siis uuritakse puidu mehaanilisi omadusi erisuundades e. eritasapindades.

Puidu mehaanilised omadused

Mehaaniliste omaduste hulka kuuluvad:

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 11. 2009. 22:19
TAMMEST TOOTED
TAMMEST TOOTED
KASEST TOOTED
KASEST TOOTED
SAAREST TOOTED
SAAREST TOOTED
LEHISEST TOOTED
LEHISEST TOOTED
KASULIK TEADA
KASULIK TEADA
Märksõnade pilv: Kasepuit / kasepuidu omadused | Saarest terrassilauad | Kasepakk / Nõuded kasepakule | Terrassilaud / terrassilauad / terraasi laud | Tihumeetrite tabel | thermowood | Lehis / Lehise omadused | Täislamellist liimkilp | Lehisest terassilauad | Kütteväärtus | Tamme plank | Liimpuit kandetalad | Tamm / Tammepuit / Tammepuidu omadused | Liimkilp | Kasepuidust liimkilp | Liimpuittalad | Sõrmjätkatud liimkilp | Tammepuidust liimkilp | Kase plank | Termopuit (mänd, kuusk) | Puidu ja puittoodete eksport
Tallnerk Grupp OÜ
Mauri tehnoküla Hoone nr.2, Kaubasadamatee 18, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa